Jak může design a nábytek dodat energii hybridní práci

Sdílet:

Správný nábytek může podpořit spolupráci a vytvořit pracovní prostředí, které podporuje nové potřeby zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že stále více společností zavádí hybridní modely práce, kdy zaměstnanci pracují část týdne na dálku, mnoho organizací zkoumá, jak může design kanceláří tyto nové způsoby práce podpořit.

Firmy požadují takové kanceláře, které zaměstnancům pomohou najít správnou rovnováhu mezi prací v kanceláři a prací na dálku, umožní lidem pracovat z domova, když potřebují, a zároveň je zapojí do komunity a firemní kultury, která se často bohatěji rozvíjí při osobních setkáních.

Design pracoviště, který preferuje místa pro spolupráci a socializační zóny před individuálními pracovními místy, může pomoci vytvořit úspěšnou hybridní kancelář a podpořit zaměstnance, aby přicházeli do kanceláře kvůli týmové práci a budování vztahů a aby při práci na dálku upřednostňovali soustředěné úkoly.

Babilou, France

Nové pojetí kancelářských prostor

Vzhledem k tomu, že týmy spolu méně často pracují tváří v tvář, mohou se zaměstnanci cítit méně spjati s kulturou pracoviště. Design hybridní kanceláře by měl podporovat interakci a komunikaci, aby se zachoval vitální pocit komunity.

Reorganizace uspořádání může významně změnit pocit otevřenosti a sounáležitosti kanceláře, což podpoří zaměstnance více spolupracovat, sdílet informace a rozvíjet vztahy.

Women Development Banking Trust, South Africa
Glovo, Spain

Otevřenější půdorys prostoru může například pomoci nově přijatým zaměstnancům rychleji získat pocit sounáležitosti a podpořit spontánní interakci mezi zaměstnanci, což může zlepšit komunikaci v rámci týmů a pracovního kolektivu.

Zónování více typů pracovního prostoru podpoří zaměstnance v jejich různé spolupráci - ať už se jedná o polosoukromé prostory pro mentoring a malé schůzky, místa pro neformální setkávání nebo skupinové stoly pro týmovou práci. Zaměstnancům, kteří dávají přednost kanceláři pro soustředěné úkoly, mohou tiché zóny nabídnout prostor pro individuální práci.

Klíčová je flexibilita - vzhledem k tomu, že se počet zaměstnanců v kanceláři den ode dne mění, musí efektivní uspořádání vyhovovat různě velkým týmům a zároveň zachovávat dynamickou atmosféru.

Nábytek dotváří prostor

Správný nábytek může transformovat pracovní prostředí tak, že vytvoří nové možnosti využití stávajícího prostoru.

"Estetika, ergonomie a rozmístění nábytku jsou rozhodující složkou úspěšného fungování prostoru," říká Steven Fish, ředitel oddělení pro nábytek v Jihoafrické republice.

Sedací nábytek a nábytek v různých stylech, barvách a materiálech dokáže vymezit různé zóny bez nutnosti instalace trvalých příček a zachovat otevřenost celého prostoru. Velká sedací souprava vytvoří prostor pro odpočinek a setkávání, zatímco vysoké sedačky a stoly mohou utvořit neformální pracovní prostor. Ergonomické židle podél společného stolu nabízejí individuální pracovní místa, zatímco připravené uzavřené moduly mohou poskytnout soukromý prostor pro osobní hovory nebo malé schůzky.

JLL, United Kingdom

Modulární nábytek, který lze skládat a rozkládat pro různý počet osob, přispěje k adaptabilitě kanceláře pro hybridní pracovní síly. Například malý prostor ve stylu auditoria navržený s jednoduchými sezeními ve tvaru krychle, které lze jednotuše uskladnit, umožňuje pořádat  porady, aniž by bylo nutné vymezit stálý prostor schopný pojmout všechny zaměstnance. Pohyblivé regály mohou plnit dvojí funkci: sloužit jako úložný prostor a flexibilně rozdělovat prostor pro ad hoc schůzky.

Akustický komfort je pro otevřené prostory důležitým faktorem, takže použití materiálů pohlcujících zvuk je klíčové pro zajištění soukromí a minimalizaci šíření hluku. Silné akustické závěsy, které se mohou pohybovat na stropních kolejnicích, nabízejí flexibilní způsob, jak v případě potřeby vytvořit zóny soukromí.

"U nábytku hledáme kombinaci mezi funkčností, udržitelností a estetikou designu, která odpovídá značce našeho klienta," říká Joana Molina, asistentka Furniture Solutions ve Španělsku.

Vybavení hybridní kanceláře

Na hybridním pracovišti je efektivní řešení prostoru důležitější než kdykoli předtím.

Vybavení "zpátky do kanceláře" může firmám pomoci získat větší užitek ze stávajících prostor vytvořením flexibilnějšího prostředí, které podporuje zaměstnance v tom, aby mohli pracovat způsobem, který je pro ně v kanceláři jedinečný - ať už jde o spolupráci, spojení s kolegy, nebo prostě jen o prostor a klid k soustředění. V konečném důsledku to zvyšuje pohodu zaměstnanců a přitahuje lidi do kanceláře.

Správné řešení nábytku, začleněné do fáze návrhu fit-out projektu, také posílí identitu značky a firemní kulturu, a to nejen tím, že podpoří propojení mezi zaměstnanci, ale také prohloubí vyjádření toho, co firma představuje.

Sanofi, South Africa
Wojo, France

"Nábytek je dalším nástrojem designu, který zlepšuje realizaci designových konceptů. Pokud je nábytek integrován do projektu již ve fázi návrhu, samotný fit-out efektivněji naplňuje potřeby klienta," říká Rita Carvalhomartins, obchodní manažerka Furniture Solutions, Portugalsko.

Navrhování kanceláří pro hybridní pracovním prostředí tak, aby kancelář zaměstnance zaujala a přilákala, ovlivňuje to, jak se lidé v práci cítí. Chytře řešený nábytek je klíčem k tomu, aby se skvělý design stal funkční realitou.

Ve společnosti Tetris jsme experti na výběr vhodného nábytku
na pracoviště pro společnosti všech velikostí.
Přijďte si s námi promluvit o tom, jak může náš tým pro
nábytek proměnit váš příští projekt.

Kontaktujte nás