Modernizace budov je zásadním krokem k budoucnosti s nulovými emisemi uhlíku

Sdílet:

Udržitelnost je na vrcholu zájmu všech. Už to také není jen zaškrtávací úkol - lidem na ní skutečně záleží a podle zprávy společnosti JLL o dekarbonizaci zastavěných prostor (JLL's report on Decarbonising the Built Environment) je pro investory hlavním cílem při uvažování o nemovitostech. Budovy, které podporují  osobní pohodu lidí, zdraví, biofilii, spolupráci a inkluzi, jsou nyní nejatraktivnější. Jak tedy dosáhnout udržitelnosti v něčem, co je již postaveno? Odpověď spočívá v modernizaci interiérů.

Podle průzkumu vnímají pronajímatelé i nájemci potřebu ekologičtějšího a udržitelnějšího interiéru - 83 % nájemců souhlasí s tím, že jejich zaměstnanci budou požadovat více zeleně, a 78 % investorů to potvrdilo, že jejich nájemci také požadují více zeleně. To se ještě více zvýrazní, když se podíváte na všechny sliby o nulových emisích uhlíku, které byly přislíbeny do roku 2025. Zásadní skutečností posledních 18 měsíců je to, že zaměstnanci mají nyní větší možnost určovat své budoucí pracovní prostředí s větší mírou svobody; nemusí to znamenat návrat do "staré kanceláře".

Vdechněte starým budovám nový život

Zatímco novostavby splňují požadavky „ESG“ a jsou vybaveny udržitelnými prvky v interiéru, u většiny budov tomu tak není. "Nemůžete je zbourat a začít znovu. Kromě toho jsou mnohé z těchto budov historické a samy o sobě jsou uměleckým dílem. Co můžete udělat je změnit interiér tak, aby byl šetrnější k životnímu prostředí," říká Adrian Bojczuk, ředitel pro rozvoj klientů v oblasti EMEA Investors and Landlords. "Modernizace historických budov představuje výzvu, protože pro ně existují specifická pravidla a předpisy, ale zároveň nabízí fantastickou příležitost. Je to převažující řešení při zavádění nízkouhlíkové ekonomiky". Máme společenskou odpovědnost vůči planetě a životnímu prostředí, abychom vzdělávali ostatní a instalovali energeticky úsporná řešení, která omezí globální oteplování.

Rekonstrukce historické budovy v Haagu, kterou navrhl slavný nizozemský architekt Hendrik Petrus Berlage, vedla k zachování původních prvků.

Naše projekty modernizace obvykle pomáhají proměnit staré budovy, které jsou prázdné, protože nesplňují schválené normy, včetně ekologických. "V současné době provádíme retrofit budovy Vizcaya 12 v Madridu, která byla předtím stoprocentně prázdná," pokračuje Bojczuk. Tento projekt modernizace umožní historické budově získat zlatý certifikát LEED i platinový certifikát WELL. "Vedle renovace interiérů také proměňujeme dvě venkovní terasy, přidáváme spoustu zeleně a biofilie a měníme vnější fasádu

Získejte certifikáty

Zelené akreditace se stávají běžným způsobem, jak mohou firmy a budovy získat zelenou akreditaci a důvěryhodnost a také podpořit poptávku. "Je samozřejmé, že budovy s oficiální certifikací budou oblíbenější a žádanější než ty, které žádnou certifikaci nemají," říká Joanna Gajewska-Sokolowska, zástupkyně provozního ředitele a předsedkyně pro udržitelnost v regionu EMEA. "Někdy však budovy tyto certifikace jednoduše nemohou získat kvůli svému stáří nebo protože jsou památkově chráněny. Proto jsme vytvořili Kodex udržitelnosti Tétris, který obsahuje realizovatelné, jednoduché kroky, které může učinit každá budova nebo společnost, aby své prostory učinila udržitelnějšími."

I drobné ohledy, jako je například snížení množství odpadu tím, že budete předměty získávat z místních zdrojů a zajistíte, aby je bylo možné na konci jejich životního cyklu recyklovat, znovu použít nebo darovat, mohou mít velký význam a snížit uhlíkovou stopu. "Oběhové hospodářství je při zlepšování vaší udržitelnosti opravdu důležité. Někdy mohou ta nejjednodušší řešení znamenat velké změny," dodává Gajewska-Sokolowska.

Zdravější a bezpečnější prostor

"Pandemie skutečně ukázala potřebu modernizovat budovy a zajistit, aby byly navrženy s ohledem na osobní pohodu jejich uživatelů," říká Bojczuk. "Chytré technologie a senzory mohou být začleněny do celé budovy, aby byla bezpečná. Nejen to, ale také vám to pomůže odlišit se od konkurence, která třeba do nejnovějších technologií neinvestovala. Mnoho nájemců si řekne 'měli bychom si pronajmout prostory s nejlepšími technologiemi, které umožňují hybridní práci', takže si vyberou budovy, které mají náskok." Investoři mají povinnost modernizovat své budovy, aby pomohli životnímu prostředí a snížili škody, které způsobují - demolice budov za účelem výstavby nových vypouští velké množství uhlíku, takže modernizace je pravděpodobně to nejlepší, co můžete jako pronajímatel udělat.

Bojczuk jde ještě dál a uvádí, že modernizace vaší budovy může zvýšit celkovou bezpečnost nájemců. "V postpandemickém světě se všichni obáváme možného přenosu a nákazy COVID-19. Všichni se obáváme, že by mohlo dojít k nákaze. Pokud svou budovu upravíte a učiníte ji bezpečnější, budete atraktivnější než ostatní."

Jedním ze způsobů, jak toho lze dosáhnout, je instalace nových, energeticky účinných systémů HVAC, které mohou být vybaveny dalšími UV lampami k čištění vzduchu, který cirkuluje v budově. Lidé tak budou mít nejen čerstvý vzduch, ale mohou také pohodlně dýchat s vědomím, že je vzduch dezinfikován. Podobná řešení lze použít i ve výtazích; UV lampy mohou vyčistit prázdný výtah ještě předtím, než dorazí do patra, kam byl objednán, a zajistit tak čerstvou, sterilní a bezpečnou cestu mezi patry. Někteří pronajímatelé mohou chtít jít ještě o krok dál a instalovat do společných prostor systémy měření teploty, které nedovolí vstup osobám s horečkou nebo vysokou teplotou.

Současná doba je ideální pro změny, které můžou prospět životnímu prostředí a budoucnosti naší planety - máme povinnost podílet se na snižování uhlíkové stopy a modernizace je jedno z řešení, jak k tomu přispět.

Pomůžeme Vám s modernizací
vaší budovy

Kontaktujte nás