Udržitelný rozvoj.
Méně řečí, více činů.

Naším posláním je vytvářet budoucnost nemovitostí pro lepší svět. Tato zásada je pevně zakořeněna v naší identitě i historii a je hlavním principem našeho programu udržitelnosti.

Kontaktujte nás

Jaký je náš přístup k udržitelnosti?

Podívejte se, jak náš globální program udržitelnosti pomáhá ovlivňovat opatření v oblasti klimatu
pro udržitelné nemovitosti, zdravé prostory a inkluzivní místa pro prosperující komunity.

Opatření pro ochranu klimatu

Podnikáme kroky v oblasti klimatu, které urychlují přechod na nulové emise, zvyšují efektivitu, snižují rizika a pomáhají utvářet lepší svět.

Zdravé prostory

Stavíme bezpečné prostory zaručující zdraví a bepečnost obyvatel a podporující produktivitu, osobní pohodu a udržitelnost.

Podpora inkluze

Vytváříme inkluzivní prostory, které mají pozitivní sociální dopad a podporují rovné příležitosti.

Tétris Global Sustainability Report

Zveřejnili jsme Globální zprávu o udržitelnosti za rok 2021. Zjistěte více o našem závazku k udržitelnosti, o projektech, které jsme realizovali pro naše klienty a o klíčových iniciativách v roce 2021. Podívejte se, jak jako přední společnost v oblasti designu a výstavby pomáháme utvářet budoucnost nemovitostí pro lepší svět a vytváříme inspirativní, udržitelné a inkluzivní prostory.

Stáhněte si report:

Tétris Sustainability Code
Urychlete svou cestu k udržitelnější, odolnější a odpovědnější
společnosti pomocí Tétris Sustainablity Code.

Přečtěte si více

Chtěli byste prodiskutovat váš další projekt?

Kontaktujte nás

Naše závazky a ocenění

World's Most Ethical Companies

Jako dceřiná společnost JLL jsme se v roce 2022 stali 15 let po sobě "Nejetičtější společností na světě".

United Nations Global Compact

Zavázali jsme se k mezinárodním opatřením v oblasti lidských práv, pracovního práva, životního prostředí a boje proti korupci.

EcoVadis

V roce 2022 jsme získali platinové hodnocení udržitelnosti EcoVadis 2022.

Hodnocení zákazníků a týmu