Open Society Foundation

Inovativní projet v památkové rezervaci

  • Poradenství, Design, Stavba, Nábytek

  • Kancelář

  • Veřejný sektor

  • Rio de Janeiro, Brazílie


  • 200 m²

  • 6 týdnů

Racionální využívání zdrojů pro podporu je vrozené pro nadaci Open Society. Pro svou první pobočku v Brazílii potřebovala organizace řešení, které kombinuje efektivitu a rozpočet v památkově chráněné historické budově. Naše úsilí zahrnovalo pečlivé plánování, které proniklo do každé fáze kompletního řešení, od návrhu až po dodávku funkční kanceláře.

Rádi vás uslyšíme

Kontaktujte nás