EY

Pracoviště budoucnosti

  • Stavba, Nábytek

  • Kancelář

  • Profesionální služby

  • Warszawa, Polsko


  • 6000 m²

  • 6 měsíců

  • 650 pracoviště

Více informací
společnost EY jsme zajistili nové kanceláře, které se rozkládají na 5 podlažích budovy kategorie A na adrese Rondo 1 ve Varšavě. Rekonstrukce probíhala za nepřerušeného provozu v budově, kdy na každém podlaží bylo 150-200 zaměstnanců. Pracovali jsme v expresním tempu. Každý konzultant EY přesně věděl, kdy a na jak dlouho bude muset opustit svůj stůl. Projekt byl dokončen za šest měsíců. Harmonogram byl naplánován do posledního detailu s tím, že jsme do něj zahrnuli například i ozdobení vánočního stromku na svátky v nových kancelářích. Během celého procesu se jednotlivé fáze rekonstrukce překrývaly tak, abychom zajistili kontinuitu. Takového tempa a kvality práce bylo možno dosáhnout jedině díky integrovanému způsobu řízení celého procesu - počínaje analýzou architektonického návrhu, přes jednání s manažerem budovy a s klientem při současném zohlednění aktuální legislativy a pracovně bezpečnostních předpisů a konče včasnou realizací veškerých prací a předáním hotového díla klientovi.

Zkušenosti klientů

"Díky ""Pracovišti budoucnosti"" máme nyní celou řadu pracovních stanic, kde se kombinuje technologie s moderním uspořádáním otevřeného a jasného prostoru. Inovativní přístup nám umožňuje lépe využít kanceláře, které jsou uzpůsobené našim potřebám.

Monika Starecka - Ředitelka provozu

EY, Warszawa

Rádi vás uslyšíme

Kontaktujte nás