Tacit Development Polska

Sladký domov

  • Poradenství, Stavba, Nábytek

  • Ostatní

  • Nemovitosti

  • Warszawa, Polsko


  • 9000 m²

  • 9 měsíců

Kosmpolitan je zcela nová a pozoruhodná budova s bytovými jednotkami v centru Varšavy. Realizace více než 100 bytů nám dala možnost posktnout služby při realizaci kancelářských a obchodních prostor v budově. Je potřeba zdůraznit, že koncoví uživatelé, kteří projekt přebírali, byli opravdu nadšeni vysokou kvalitou naší práce. Součástí naší činnosti byla také péče o některé velmi drahé komponenty a také zajištění logistiky a koordinace týmů pracujících zároveň ve 44 patrech budovy. Požadovaný standard významně převýšil požadavky uložené stavebními předpisy.

Zkušenosti klientů

Tímto prohlašuji, že společnost splnila zadaný úkol na výbornou. Díky vysoké kvalitě práce, profesionální organizaci a koordinaci subdovatelů lze tuto společnost jenom doporučit. Tacit Development Company JS Poland Sp z o. o. Sp. K. má v plánu pokračovat ve spolupráci i při dalších projektech.

Piotr Kiser -Manažer projektu

Tacit Development Polska, Warszawa

Rádi vás uslyšíme

Kontaktujte nás