Innovatief project in een rijksmonument

Open Society Foundation


  • 200 m²

  • 6 weken

Voor de Open Society Foundation is het vanzelfsprekend dat zij zorgvuldig omgaat met de financiële middelen waarmee zij het leven van mensen wil verbeteren en maatschappelijke doelen ondersteunt. Voor de eerste vestiging in Brazilië, ondergebracht in een rijksmoument, moest dus gezocht worden naar een oplossing die zowel efficient als budgettair verantwoord was. Een nauwkeurig planning was nodig, waarbij het eindresultaat de constante factor was; van het ontwerp tot aan de oplevering van een gebruiksklaar en functioneel kantoor; met betrokkenheid en de focus op een soepele oplevering met beheersbare kosten en een fantastisch resultaat.

Neem gerust contact met ons op

Neem contact op