Polityka Tetris

Tétris oczekuje, że każdy z naszych dostawców, czyli każda firma lub osoba dostarczająca produkt lub usługę Tétris lub pośrednio naszym klientom jako wykonawca lub podwykonawca, będzie podzielać i stosować się do naszych zasad zaangażowania w bezpieczeństwo, uczciwość i dobre praktyki biznesowe.
Chociaż sprzedawcy są niezależnymi podmiotami, ich praktyki biznesowe mogą znacząco wpływać na nas, naszą reputację i naszą markę.

W związku z tym oczekujemy, że wszyscy dostawcy będą przestrzegać naszych zasad. Tu znajdziesz zasady, polityki i strategie, którymi się kierujemy.