Oświadczenie o ochronie prywatności

Kim jesteśmy

Tétris (a subsidiary of Jones Lang LaSalle (JLL)) is a leading provider of design and fit out services.

Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę przekazanych nam danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu wyjaśniamy, jak to robimy. Określono w nim, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe, co robimy z tymi, które posiadamy oraz jak je chronimy, a także wyjaśniono Państwa prawa do ochrony prywatności (jeśli mają zastosowanie). Nasze podejście do zarządzania danymi osobowymi i ich wykorzystywania zostało przedstawione w naszym Zobowiązaniu do ochrony prywatności.

Co, jeśli zmienimy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności

Tétris może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Gdy zajdzie taka konieczność, zmienione oświadczenie zostanie opublikowane na tej stronie, a w stosownych przypadkach zostanie to ogłoszone na naszej stronie głównej. Można wrócić na tę stronę i sprawdzić wszelkie wprowadzone przez nas zmiany.

Równie ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były zgodne ze stanem faktycznym, aktualne i adekwatne. Prosimy o informowanie nas na bieżąco o zmianach Państwa danych osobowych w trakcie współpracy z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Gdy zbieramy dane osobowe, otwarcie informujemy, jak gromadzimy dane i jak będziemy je wykorzystywać.

Przedstawione poniżej kategorie danych osobowych określają, jakie informacje możemy gromadzić, jak i dlaczego możemy je gromadzić oraz jakim podmiotom trzecim możemy je udostępniać. Kliknij ikonę „+”, aby wyświetlić treść.

W zależności od charakteru Państwa relacji z Tétris (spółka zależna od Jones Lang LaSalle (JLL)) oraz produktów / aplikacji mobilnych lub usług, z których Państwo korzystają, możemy nie gromadzić wszystkich danych osobowych wymienionych poniżej.

Informacje komercyjne

W tym informacje dotyczące własności osobistej, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub branych pod uwagę, zainteresowań i preferencji dotyczących nieruchomości.

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.

Informacje finansowe

W tym numer konta bankowego, numer karty kredytowej lub debetowej, kwoty płatności, metody finansowania lub inne informacje finansowe.

Dane identyfikacyjne

Data urodzenia, dowód zamieszkania, dowód tożsamości wydany przez organy państwowe, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne dane identyfikacyjne.

Dane o lokalizacji

Współrzędne GPS i inne podobne informacje związane z położeniem urządzenia.

Dane aplikacji mobilnych

Identyfikator SSID Wi-Fi, Polecenia użytkownika – polecenia głosowe i transkrypcje, polecenia tekstowe itp., Historia użytkownika – zaplanowane zdarzenia w kalendarzu i uczestnicy, działania w aplikacji, dane urządzenia, historia przeglądarki itp., Preferencje użytkownika – preferencje dotyczące posiłków, usadowienia, spotkań itp.

Dane o aktywności sieciowej

Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania, dane dotyczące plików cookie, adresów URL, kliknięć, czasu spędzonego na stronie internetowej lub reklamie oraz inne informacje dotyczące interakcji danej osoby z witryną internetową, aplikacją, pocztą elektroniczną, reklamą lub stroną w mediach społecznościowych.

Informacje zawodowe

Dane służbowe danej osoby, na przykład tytuł służbowy, stanowisko, organizacja, szczebel organizacyjny itd.

Dane dotyczące lokatorów

Dane dotyczące konsumpcji lub członków rodziny.

Nagrania wideo i głosowe

Dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, takie jak nagrania rozmów z obsługą klienta, polecenia głosowe, zdjęcia, nagrania z kamer monitoringu.

Podpis

Podpis osoby fizycznej, np. podpis na umowie lub dokumencie najmu

Nasza podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych

Przy przetwarzaniu danych osobowych i wrażliwych (specjalnych kategorii) danych osobowych opieramy się na odpowiednich podstawach prawnych wynikających z obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych – obejmują one przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy, jeśli przetwarzanie jest konieczne do wykonania naszych zobowiązań wynikających z prawa pracy, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie. Jeżeli opieramy się na naszych uzasadnionych interesach, oznacza to, że wykorzystujemy dane osobowe do prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług, których wykonanie nam zlecono. Gromadzimy dane, które zostały dobrowolnie przekazane przez Państwa lub w Państwa imieniu. Jeśli nie dostarczą nam Państwo potrzebnych informacji, możemy być niezdolni do oferowania pewnych produktów / aplikacji mobilnych i usług.

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane

Możemy przekazywać zbierane od Państwa informacje poza granice ich kraju pochodzenia i tam też je przechowywać. Mogą one być przetwarzane przez naszych pracowników lub dostawców poza krajem pochodzenia. Kiedy to robimy, staramy się dopilnować, aby te informacje były bezpieczne i odpowiednio chronione. Robimy to, opierając się na decyzjach stwierdzających odpowiedni poziom ochrony lub wprowadzając odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne).

Zachowanie bezpieczeństwa Państwa informacji

Zobowiązujemy się do utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych niezależnie od tego, gdzie się znajdują i czy są w formie elektronicznej czy fizycznej. W tym celu możemy stosować różne mechanizmy w zależności od miejsca przechowywania informacji oraz relacji pomiędzy Tétris (spółka zależna od Jones Lang LaSalle (JLL)) a organizacjami otrzymującymi informacje.

Jak długo przechowujemy Państwa informacje

Staramy się przechowywać Państwa dane tylko tak długo, jak długo są nam one potrzebne z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuniemy je w sposób bezpieczny.

Państwa prawa w zakresie danych osobowych

Jeśli ma to zastosowanie, przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Aby skorzystać z którekolwiek z tych praw, należy użyć naszego formularza online dotyczącego wniosków o prawa do danych osobowych:

 • Zażądanie kopii posiadanych przez nas informacji (prawo do dostępu)
  Mogą Państwo zażądać dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. W większości przypadków nie pobieramy żadnych opłat za przekazanie Państwu tych informacji. Mogą Państwo również zażądać informacji, które zostały nam przez Państwa przekazane w formie elektronicznej.
 • Prawo do przeniesienia danych
  W niektórych okolicznościach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy, mogą Państwo zażądać, aby spółka Tétris (spółka zależna od Jones Lang LaSalle (JLL)) przekazała Państwa dane osobowe bezpośrednio do innej organizacji.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie życzą sobie Państwo, abyśmy przechowywali lub wykorzystywali Państwa dane osobowe, mogą Państwo poprosić nas o ich usunięcie. Możemy być zmuszeni do przechowywania niektórych z Państwa danych osobowych z przyczyn prawnych, na przykład w celu spełnienia wymogów regulacyjnych.

W celach marketingowych dodamy Państwa nazwisko do listy zastrzeżonej, aby w przyszłości nie kontaktowano się z Państwem, jeśli zostaną Państwo zidentyfikowani jako potencjalny klient.

Wyłącznie RODO: to prawo ma zastosowanie tylko, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody, a zgoda została wycofana, a poza tym tylko, jeżeli przetwarzanie jest niepotrzebne, nieistotne, nadmierne, nieaktualne lub niezgodne z prawem lub jeśli Tétris (spółka zależna od Jones Lang LaSalle (JLL)) ma prawny obowiązek usunięcia danych.

 • Korekta Państwa danych (prawo do sprostowania)
  Jeśli uważają Państwo, że dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, sprawdzimy je i w razie potrzeby poprawimy. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych, które są dokładne, odpowiednie i aktualne.
 • Ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych
  W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać, abyśmy wstrzymali przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość informacji lub mają zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzaliśmy Państwa dane. W większości przypadków ograniczenia będą obowiązywały przez pewien okres, w którym firma Tétris (spółka zależna od Jones Lang LaSalle (JLL)) zweryfikuje dokładność Państwa danych osobowych lub przeanalizuje swoje uzasadnione powody do ich przetwarzania.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  W pewnych okolicznościach, w zależności od obowiązującego prawa ochrony prywatności, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, nawet jeśli uważamy, że mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu. Przysługuje również Państwu prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

  Prawa te mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. gdy Tétris (spółka zależna od Jones Lang LaSalle (JLL)) może wykazać, że ma prawny obowiązek lub istotne uzasadnione powody do przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Powstrzymanie nas od kontaktowania się z Państwem
  Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przekazywanie Państwu materiałów marketingowych i informacyjnych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając e-mail na adres unsubscribe@jll.com.
Tylko rezydenci stanu Kalifornia

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Kalifornii w rozumieniu California Consumer Privacy Act (CCPA), prosimy o zapoznanie się z naszym Uzupełniającym oświadczeniem o ochronie prywatności, które opisuje Państwa prawa i ujawnienia dotyczące Państwa danych osobowych.

Jak zgłosić wątpliwość lub zadać pytanie

Jeśli chcą Państwo zgłosić zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz online do spraw ochrony prywatności. Jeżeli są Państwo niezadowoleni z tego, jak rozpatrujemy reklamację, mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych lub odpowiednikiem w Państwa stanie lub kraju, jeżeli ma to zastosowanie.

Mogą Państwo również kontaktować się z nami w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres JLL 30 Warwick Street London W1B 5NH GB - FAO: Global Data Privacy Compliance Manager.

We wszystkich sprawach niezwiązanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z nami.