JLL

Zrównoważone biuro dla globalnej frmy z branży nieruchomości

  • Konsultacje, Design, Wykonawstwo

  • Biuro

  • Usługi

  • London, Wielka Brytania


  • 3530 m²

  • 24 tygodnie

  • 10 specjalistycznych przestrzeni dla różnych potrzeb

JLL chciało stworzyć miejsce pracy oparte na współpracy, zrównoważone, integracyjne, przyjazne dla zdrowia, zaawansowane technologicznie, energooszczędne i elastyczne (docelowo certyfikowane w WELL Platinum, SKA Gold, BREEAM Excellent). Kluczowe znaczenie miały zasady gospodarki zamkniętej, redukcja emisji dwutlenku węgla i dobre samopoczucie. Projekt miał być przykładem dla pracowników i klientów JLL, a także spełniać cele JLL związane z kamieniem milowym Net Zero Carbon 2025.

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas