Ekspercki wgląd w rozwiązania projektowe dla Twoich potrzeb biznesowych

Nasze usługi doradztwa strategicznego bazują na tym, w jaki sposób potrzeby biznesowe mogą zostać zaspokojone w danej przestrzeni, w oparciu o innowacje w projektowaniu, najlepsze praktyki, wymagania zrównoważonego rozwoju, nowe technologie oraz to, co najlepiej inspiruje i wspiera ludzi.

Przy każdym projekcie lokalny zespół podejmuje się całościowego procesu projektowania, opartego na badaniach sektorowych, danych rynkowych i czynnikach specyficznych dla danego projektu, aby zdefiniować optymalną, dostosowaną do potrzeb przestrzeń dla Twojej firmy i jej ambicji.

Naszym celem jest namacalne ulepszenie przestrzeni roboczej, aktywów i działalności biznesowej, korzystając z globalnego doświadczenia, którym dysponujemy jako część międzynarodowej firmy posiadającej 30 biur w 13 krajach.

Pracując z Tétris, zawsze otrzymasz:

  • Analizę Twoich unikalnych wymagań, kultury i sposobów pracy
  • Test-fit
  • Planowanie przestrzeni
  • Spełnienie norm dotyczących miejsca pracy
  • Analizę wykonalności i audyty techniczne w celu oceny obecnych i/lub przyszłych potrzeb w zakresie przestrzeni roboczej

Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania

Napisz do nas