Zerowa emisja netto: Innowacje aktywnie obniżające emisję CO2 w budynkach

Udostępnij:

Organizacje w coraz większym stopniu skupiają się na zrównoważonym rozwoju w swoich strategiach biznesowych, a dekarbonizacja budynków biurowych odgrywa tu kluczową rolę. Innowacje w zakresie projektowania i budowy mogą pomóc wynajmującym w zagospodarowaniu przestrzeni w celu zaspokojenia szybko rosnącego popytu.

W miarę jak coraz więcej firm przyjmuje praktyki zrównoważonego rozwoju i zobowiązuje się do realizacji globalnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie emisji w ich przestrzeniach biurowych stało się kwestią kluczową. Najemcy chętniej niż kiedykolwiek wybierają powierzchnie na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju, takich jak ślad węglowy, co oznacza, że wynajmujący, którzy inwestują w innowacje ograniczające emisję dwutlenku węgla, mogą odnieść korzyści w postaci wyższych wskaźników wynajmu i wyceny nieruchomości.

Modernizacja w odpowiedzi na potrzeby najemców

Modernizacja istniejących budynków - z których większość jest nieefektywna zarówno energetycznie jak i pod względem emisji dwutlenku węgla w codziennym funkcjonowaniu - ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonych przestrzeni, obecnie coraz częściej poszukiwanych przez organizacje. Chociaż nowe budynki mogą być projektowane tak, aby zapewnić zerową emisję dwutlenku węgla, emisje powstające podczas budowy całego nowego obiektu - znane jako wbudowany ślad węglowy - często stanowią 20-50% emisji w całym okresie eksploatacji budynku i są znacznie większe niż emisje powstające podczas modernizacji już istniejącej struktury.

"Zapotrzebowanie na budynki o zerowej emisji dwutlenku węgla szybko rośnie, a nowych zasobów jest zbyt mało. Modernizacja jest o wiele bardziej efektywnym rozwiązaniem, nie tylko w celu zaspokojenia popytu na rynku, ale także w celu zwiększenia użyteczności i wydłużenia czasu eksploatacji tego, co już posiadamy" - mówi Silvia Aranda, Dyrektor ds. Rozwiązań dla Klientów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju w Tétris.

Poprawiając efektywność energetyczną i wykorzystanie przestrzeni dzięki założeniom projektowym, zrównoważonym materiałom i bardziej wydajnym technologiom, modernizacja zmniejsza emisję dwutlenku węgla związaną z codziennym użytkowaniem, a w efekcie obniża również koszty operacyjne. Może to stanowić istotną przewagę konkurencyjną dla najemców korporacyjnych podpisujących lub przedłużających umowę najmu oraz wspierać najemców dążących do osiągnięcia zerowego bilansu netto i innych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ponieważ jednak procesy takie jak wymiana materiałów i renowacja zwiększają emisję dwutlenku węgla ogólnego śladu węglowego powierzchni, bardzo ważne jest, aby ocenić emisję dwutlenku węgla generowaną przez modernizację w porównaniu z tym, jak bardzo może ona poprawić emisje operacyjne. "Chcemy uniknąć wymiany tego, co nie jest konieczne, utrzymując jednocześnie pewien poziom wydajności operacyjnej" - mówi Aranda.

Korzyści finansowe zrównoważonego rozwoju

Nadchodzące zmiany legislacyjne w UE ustanowią ścieżki redukcji całkowitej emisji o 55% do 2030 r. i wprowadzą kary za brak działań, wywierając większą presję na firmy, aby zajęły się wpływem swoich przestrzeni biurowych na emisję dwutlenku węgla.

Jednocześnie rosnące wymagania konsumentów i partnerów korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju oznaczają, że inwestorzy cenią te firmy, które mają jasny plan poprawy swojego oddziaływania.  Raportowanie o zrównoważonym rozwoju w standardowych ramach - już teraz wymagane od niektórych dużych organizacji - stanie się obowiązkowe dla wszystkich firm do 2026 roku, umożliwiając inwestorom badanie wiarygodności środowiskowej w ramach finansowej analizy due diligence.

"Inwestorzy będą dysponować porównywalnymi, wiarygodnymi i spójnymi sposobami wykorzystania wskaźników zrównoważonego rozwoju w wycenach budynków. Zwracają oni uwagę na to, ile trzeba zrobić, aby dostosować budynek do celów na rok 2030" - mówi Adrian Bojczuk, dyrektor ds. rozwoju klientów inwestorów i wynajmujących w Tétris. "Uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju staje się obecnie częścią obowiązującego prawa, a budynki, w których widać, że są na dobrej drodze, będą prawdopodobnie wyżej wyceniane".

Jakie innowacje mogą więc pomóc wynajmującym w aktywnym ograniczaniu współczynników wbudowanej i operacyjnej emisji dwutlenku węgla?

Szklane fasady fotowoltaiczne

Zmniejszenie zużycia tradycyjnych źródeł energii jest jednym z istotnych sposobów obniżenia emisji dwutlenku węgla w działalności operacyjnej.

W fasadach i oknach można zastosować panele szklane zintegrowane z ogniwami słonecznymi, tworząc znaczną powierzchnię, na której światło słoneczne przekształcane jest w czystą energię dla budynku. Pozwala to nie tylko ograniczyć emisje związane z dostępem do energii z sieci, ale także obniżyć całkowite koszty energii dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania budynku.

"Oprócz zmniejszenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, należy zastanowić się, jak aktywnie generować energię i zrekompensować emisje" - mówi Bojczuk. "Przekształcenie elementu budynku, który jest częścią prawie każdej przestrzeni, takiego jak okna, w generator czystej energii może być prawdziwym przełomem".

Wydajniejsza wentylacja

Rosnące koszty energii i coraz intensywniejsze zapotrzebowanie na zrównoważony rozwój spowodowały rozwój bardziej energooszczędnych technologii w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Modernizacja starszego systemu HVAC może znacząco poprawić wydajność i obniżyć koszty operacyjne, które w przeciwnym razie mogą stanowić nawet 40% całkowitego zużycia energii.

Jednak ze względu na emisję dwutlenku węgla związaną z instalacją nowego systemu, ważne jest, aby najpierw ocenić, czy istniejący system HVAC może być serwisowany w celu bardziej efektywnego działania - mówi Aranda. Regularna konserwacja pomoże przedłużyć jego żywotność i może poprawić zużycie energii. Inwestując w konserwację, wynajmujący mogą zmniejszyć koszty finansowe i koszty emisji dwutlenku węgla związane z naprawami i wymianą, jednocześnie optymalizując typowe wydatki na energię, co ostatecznie pomaga przyciągnąć i zatrzymać najemców.

Materiały pochłaniające dwutlenek węgla

Choć innowacje, które zmniejszają emisyjność budynku są niezwykle istotne, wbudowany ślad węglowy  - emitowany podczas produkcji, transportu i utylizacji tych nowych materiałów - może w znacznym stopniu przyczyniać się do ogólnego śladu węglowego.

Wykorzystanie materiałów, które podczas produkcji pochłaniają (a nie emitują) węgiel środowiskowy, może pomóc zrekompensować tę emisję, zmniejszając tym samym ogólny ślad węglowy. Obecnie grzybnie i niektóre bioplastiki są wykorzystywane do tworzenia takich materiałów pochłaniających dwutlenek węgla, np. do produkcji wykładzin, izolacji i mebli.

"Rozważając nowe materiały, musimy brać pod uwagę węgiel wbudowany w cały cykl ich życia, w tym sposób ich utylizacji, a także ocenić emisję dwutlenku węgla generowaną przez utylizację tego, co już mamy" - mówi Aranda.

Niektórzy producenci wytwarzają materiały, które po zakończeniu okresu użytkowania można odesłać do ponownego wykorzystania w nowych produktach. Takie produkty typu "cradle-to-cradle" mają niższy poziom emisji dwutlenku węgla i mogą znacznie obniżyć koszty emisji dwutlenku węgla projektu modernizacji, a także obniżyć emisję dwutlenku węgla w wyniku takich praktyk utylizacyjnych, jak ponowne wykorzystanie lub recykling starych materiałów w danej przestrzeni.

Technologia cyfrowych bliźniaków

Oprogramowanie, które tworzy wirtualną replikę - lub cyfrowego bliźniaka - budynku, może wykorzystywać dane dotyczące eksploatacji budynku i warunków środowiskowych do symulowania scenariuszy poprawy efektywności energetycznej i węglowej. Takie cyfrowe bliźniaki mogą również modelować koszty emisji dwutlenku węgla i korzyści wynikające z różnych projektów modernizacji, śledzić emisję dwutlenku węgla w różnych materiałach oraz optymalizować procesy budowlane w celu dalszego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w projektach modernizacji.

Podczas gdy certyfikaty środowiskowe dla budynków zazwyczaj koncentrują się na emisjach operacyjnych, w miarę jak coraz więcej firm zobowiązuje się do poprawy zrównoważonego rozwoju w swoich łańcuchach dostaw, obliczanie wbudowanego śladu węglowego w materiałach i usługach, z których korzystają, stanie się kluczowe dla wielu organizacji. "Zwalczanie węgla wbudowanego w procesy budowlane jest niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć prawdziwie zerową emisję dwutlenku węgla netto" - mówi Aranda.

Wynajmujący, którzy zainwestują w ograniczenie emisji dwutlenku węgla w procesach utrzymania budynków, mogą nie tylko przyciągnąć najemców coraz bardziej dbających o zrównoważony rozwój, ale także uzyskać wyższe stawki czynszu, widząc, że 70% najemców korporacyjnych jest skłonnych zapłacić za bardziej zrównoważoną powierzchnię.

Przemyślany design robi różnicę

Projekt może zoptymalizować inwestycje w środki redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez rozważenie, w jaki sposób poszczególne elementy przestrzeni mogą lepiej ze sobą współgrać, aby poprawić ogólny zrównoważony rozwój. Na przykład zainstalowanie paneli słonecznych w miejscach, gdzie ekspozycja na światło jest maksymalna, może zmniejszyć zużycie energii na oświetlenie, ograniczając jednocześnie koszty renowacji i emisję dwutlenku węgla związaną z nowymi panelami.

"Kluczowe znaczenie ma to, aby minimalizacja odpadów i emisji dwutlenku węgla była wpisana w zasady projektowania modernizacji" - mówi Aranda. Taka efektywność w projektowaniu materiałów mogłaby zmniejszyć globalną emisję dwutlenku węgla nawet o 18% do 2050 roku.

W miarę jak firmy, inwestorzy i wynajmujący przyjmują strategie bardziej przyjazne dla planety, modernizacja nieruchomości pod kątem zrównoważonego rozwoju będzie miała coraz większe znaczenie - nie tylko dla zmniejszenia ryzyka i przyciągnięcia biznesu, ale także dla kształtowania środowiska budowlanego, które będzie mogło służyć ludziom jeszcze długo w przyszłości.

Możemy pomóc Ci w zmniejszeniu śladu węglowego Twojego budynku

Napisz do nas