Przykład wizjonerskiego miejsca pracy

JLL


  • 985 m²

  • 20 tygodni

Nowe biura JLL i Tétris w Johannesburgu dały całemu zespołowi okazję do zaprezentowania miejsca pracy przyszłości.

Miejsca do pracy w skupieniu, wirtualnych spotkań, dużych townhallów i wydarzeń dla klientów, miejsca do współpracy i kreatywnej inspiracji musiały znaleźć się w dwóch sąsiadujących przestrzeniach połączonych tętniącym życiem łącznikiem jako wyraz zjednoczonego, jednego JLL.

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas