Costa Coffee

Realizacja 18 kawiarni

  • Wykonawstwo

  • Retail

  • Dobra konsumpcyjne

  • Paris et régions, Francja


  • 5 tygodni

Tétris wykonało 18 sklepó Costa Coffee. To zamówienie dla słynnej brytyjskiej kawiarni zostało dostarczone w ramach wdrażania ich koncepcji międzynarodowej, zwłaszcza we Francji. Od Tétris oczekiwano szybkiego dostarczania wysokiej jakości pomieszczeń w ograniczonych przestrzeniach. Współpraca między klientem i menedżerem projektu odbywała się przy ścisłej koordynacji przez Tétris wszystkich zespołów, jak również projektu, układu i prac w trybie generalnego wykonawstwa.. W celu zapewnienia szybkiego otwarcia lokalizacji prace ukończono w około 5 tygodni.

Opinia Klienta

"""W ramach wdrożenia naszej marki Costa Coffee we Francji wybraliśmy firmę Tétris, która dostarczyła nasze punkty sprzedaży w centrach handlowych Evry 2 i Aéroville. Zespół dedykowany, składający się z dwóch kierowników projektów, architekta DPLG i kierownika prac, udało się zrealizować projekt, koordynując go sprawnie z agencją architektoniczną, która zaprojektowała koncepcję zlokalizowaną w Londynie oraz inżynierów konsultingowych Faithful + Gould. Doświadczenie Tétris w koordynowaniu prac TCE i pracy w środowiskach centrów handlowych oraz ich elastyczność w trybie prac nocnych i weekendowych umożliwiły realizację projektu na czas, a placówki mogły zostać otwarte zgodnie z planem. Jesteśmy w pełni zadowoleni z tego partnerstwa i zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Tétris, aby dostarczyć naszych 6 pierwszych punktów sprzedaży."" Paryż, 5 listopada 2013 r.

Stephen Holloway, Managing Director Costa Coffee

Costa Coffee, Paris et régions

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas