Renowacja biura

Allianz


  • 13600 m²

  • 13 miesięcy

Aranżacja powierzchni dla TUiR Allianz Polska S.A. w budyku biurowyym TOPAZ 1 w Warszawie obejmowała prace demontażowe, instalacyjne, remontowe, aranżacyjne, montażowe i wykończeniowe. Remont obejmował istniejącą powierzchnię biura, co wymagało koordynacji prac w taki sposób, aby były one możliwie jak najmniej odczuwalne dla pracowników.

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas