Tacit Development Polska

Nie ma jak w domu


  • 9000 m²

  • 9 miesięcy

Cosmopolitan to nowy, najbardziej rozpoznawalny budynek oferujący powierzchnie apartamentowe w centrum Warszawy. Dzięki wykonaniu ponad 100 apartamentów otrzymaliśmy możliwość świadczenia usług również na powierzchniach biurowych i komercyjnych w obrębie budynku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że partycypujący w odbiorach docelowi użytkownicy byli pełni uznania dla najwyższej jakości w każdym aspekcie. Roboty wymagały nie tylko dbałości o bardzo drogie elementy wykończeń, ale również logistyki i koordynacji prac wielu ekip pracujących na 44 piętrach budynku jednocześnie. Standard wykonania wymagany przez zleceniodawcę wykraczał daleko poza standardy wskazywane przez przepisy budowlane.

Opinia Klienta

Niniejszym oświadczam, że spółka wywiązała się z powierzonego zadania celująco. Wysokiej jakości standard robót, profesjonalna organizacja i koordynacja firm podwykonawczych a także zaangażowanie całego zespołu wykonawcy są godne polecenia. Spółka Tacit Development Polska zamierza kontynuować współpracę z Wykonawcą w kolejnych projektach.

Piotr Kiser - Project Manager

Tacit Development Polska, Warszawa

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas