Sprzyjająca współpracy i integracji przestrzeń biurowa

Unilever

  • Wykonawstwo

  • Biuro

  • Dobra konsumpcyjne

  • Warszawa, Polska


  • 2900 m²

  • 3 miesiące

Warszawskie biuro Unilever przeszło metamorfozę pod kątem zarówno funkcji, wystroju, jak i space planu.

Przełożeniem autorskiej koncepcji biurowej Future Of The Office na projekt wnętrza zajęło się biuro architektoniczne Massive Design, a przygotowanie projektu wykonawczego i jego realizację Tétris.

Modernizacja biura Unilever zakładała reorganizację przestrzeni i zmianę funkcjonalności, ale z pozostawieniem głównej infrastruktury i lokalizacji najbardziej kosztogennych stref. Wśród wyzwań wymienić można zminimalizowanie jego wpływu na środowisko. Założenia projektowe uwzględniają koncepcję reuse czyli ponownego użycia elementów stałych i ruchomych biura. Dotyczyło to istniejących ścian, przeszkleń, oświetlenia, zabudów kuchennych, sterowników czy systemu HVAC.

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas