Cztery sposoby, w jakie technologia napędza rozwój w projektowaniu wnętrz

Udostępnij:
Publikacje

Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii behawioralnych wkraczają do projektowania przestrzeni, zwiększając wydajność, kreatywność i zrównoważony rozwój

 

W dzisiejszym zmieniającym się krajobrazie pracy coraz większą uwagę zwraca się na to, w jaki sposób przestrzeń fizyczna wpływa na sukces biznesowy. Coraz więcej liderów korporacyjnych ocenia, w jaki sposób ich miejsca pracy mogą im pomóc w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także poprawić dobre samopoczucie, produktywność i integrację pracowników.

Projekty fit-out coraz częściej wymagają multidyscyplinarnego, strategicznego myślenia, a postępujące technologie zwiększają wydajność projektantów, pobudzają innowacje i integrują zrównoważone praktyki z projektowaniem przestrzeni fizycznej.

Oto niektóre z najbardziej wpływowych technologii, które badają projektanci Tétris:

Narzędzia do projektowania przestrzeni oparte na sztucznej inteligencji

Doskonały projekt optymalizuje sposób, w jaki przestrzeń spełnia potrzeby użytkowników - co często wiąże się z kompleksowym badaniem możliwości planowania przestrzeni w ramach różnych ograniczeń.

Sztuczna inteligencja w oprogramowaniu do projektowania, takim jak na przykład qbiq, może zaoszczędzić znaczną ilość czasu, generując zestawy opcji układu zgodnie z kryteriami projektowymi. W przypadku projektantów Tétris skróciło to czas poświęcony na planowanie przestrzeni nawet o 60%, oddając go zespołom na rzecz udoskonalania rozwiązań i dopracowywania szczegółów projektu.

Tymczasem narzędzia do generowania obrazów oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Midjourney, mogą pomóc projektantom w burzy mózgów i odkrywaniu pomysłowych układów, pobudzając kreatywną inspirację i umożliwiając szybką wizualizację.

"Dzięki sztucznej inteligencji nasze zespoły projektowe mogą poświęcić mniej czasu na powtarzalne zadania, a więcej na myślenie na wyższym poziomie, takie jak zapewnienie zgodności z przepisami i napędzanie innowacji" - mówi Adrian Davidson, szef działu projektowania EMEA w Tétris. "Narzędzia takie jak Midjourney mogą być również niesamowicie kreatywną inspiracją, cenną dla tworzenia opcji tego, jak przestrzeń może wyglądać i jakie może robić wrażenie".

Obraz wygenerowany przez Ai za pośrednictwem Midjourney
Obraz wygenerowany przez Ai za pośrednictwem Midjourney

Technologia optymalizacji przestrzeni oparta na ludzkich zachowaniach

Czujniki obecności i połączone urządzenia IoT już teraz pomagają wielu najemcom optymalizować zużycie energii i przepływ ruchu. Kolejnym krokiem są zestawy słuchawkowe i oprogramowanie, które mogą umożliwić wgląd w stan umysłu ludzi w różnych środowiskach pracy.

Wkrótce projektanci mogliby wykorzystać takie spostrzeżenia do projektowania przestrzeni w oparciu o to, jak różne osoby wykonują swoją pracę. Rezultatem może być lepiej dostosowany, oparty na danych sposób organizacji miejsc pracy, uwzględniające przestrzenie integracyjne dla grup neuroróżnorodnych, przestrzenie inspirujące do głębokiego skupienia lub kreatywnej współpracy oraz takie, które sprzyjają płynnemu przepływowi ruchu.

Dane o tym, jak i kiedy przestrzenie są wykorzystywane, pozwalają organizacjom podejmować lepsze decyzje. Jednocześnie role projektantów mogą stać się bardziej strategiczne w tworzeniu przestrzeni, które spełniają cele zrównoważonego rozwoju, dobrego samopoczucia i doświadczenia użytkownika.

Zestawy słuchawkowe będą wkrótce wykorzystywane do analizy tego, jak dobrze ludzie pracują w różnych środowiskach.
Zestawy słuchawkowe będą wkrótce wykorzystywane do analizy tego, jak dobrze ludzie pracują w różnych środowiskach.

Wzbogacanie danych do zarządzania przestrzenią

Modelowanie informacji budynkowych (BIM) wykorzystuje dane przestrzenne w środowisku cyfrowym, dzięki czemu projektanci mogą pracować z większą dokładnością. Obecnie postępujące technologie umożliwiają korzystanie z cyfrowych bliźniaków - modeli 3D zawierających ogromne ilości danych na temat różnych aspektów przestrzeni. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji może to identyfikować kolizje projektowe i umożliwiać projektantom testowanie rozwiązań na długo przed etapem budowy, zmniejszając liczbę przeróbek i zwiększając dokładność projektu.

W połączeniu z danymi z czujników, cyfrowe modele oferują również bardzo szczegółowe reprezentacje budynku w czasie rzeczywistym, które zespoły zarządzające obiektami mogą wykorzystywać do planowania przestrzeni, śledzenia konserwacji, ulepszania usług budynkowych i optymalizacji użyteczności przestrzeni podczas zmiennego obłożenia.

"Sposób zarządzania budynkami zmienia się. Kiedy projektujemy budynek w wirtualnej rzeczywistości - tworząc cyfrowego bliźniaka - tworzymy repozytorium danych o budynku, pozwalające na analizę wydajności aspektów operacyjnych w przestrzeni oraz aspektów zrównoważonego rozwoju, takich jak zużycie energii" - mówi Davidson. "Gdy dodamy do tego wzorce zachowania użytkowników - zwłaszcza w pracy hybrydowej, gdy ludzie nie zawsze są w biurze w tym samym czasie - może to mieć kluczowe znaczenie dla tworzenia lepszej komunikacji w firmie".

Przykładowy model BIM 3D przedstawiający układ przestrzeni roboczej klienta
Przykładowy model BIM 3D przedstawiający układ przestrzeni roboczej klienta

Wdrażanie lepszych praktyk poprzez projektowanie

Pojawiające się technologie mogą jeszcze bardziej usprawnić sposób, w jaki projektanci tworzą przestrzenie, które wspierają cele najemców w zakresie zrównoważonego rozwoju, integracji i różnorodności.

Na przykład, Mobility Mojo ocenia plany pięter i przyznaje im punkty za to, jak dobrze spełniają wymagania dotyczące dostępności, określając przy tym możliwe sposoby poprawy tych parametrów.

Innym przykładem są produkty saveBOARD, niskoemisyjne, wolne od chemikaliów materiały budowlane z odpadów takich jak kartony i kubki po kawie. Może to pomóc zmniejszyć nie tylko ślad węglowy wykończenia, ale także ilość odpadów budowlanych, ponieważ wszystkie pozostałości materiałowe są ponownie wykorzystywane.

Automatyzacja w inteligentnych budynkach również wpłynie na projektowanie przestrzeni, zbierając jeszcze więcej informacji by uwzględnić technologie takie, jak choćby roboty sprzątające. Gdy technologie te zostaną zintegrowane z systemami inteligentnych budynków, wzbogacą one dane cyfrowego bliźniaka o więcej warstw w czasie rzeczywistym, pomagając najemcom i zarządcom obiektów w optymalizacji nieruchomości pod kątem dokładnego sposobu ich wykorzystania.

W ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat normą stanie się rozważanie, w jaki sposób technologia w przestrzeniach może być dogłębnie wykorzystana w zarządzaniu obiektami. Cyfrowe bliźniaki staną się prawdziwymi wirtualnymi replikami budynków, zmieniając sposób, w jaki przestrzenie służą swoim użytkownikom.

Ponieważ praca hybrydowa nadal zmienia sposób interakcji ludzi z ich fizycznym biurem, firmy w coraz większym stopniu polegają na danych, aby zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni pod kątem atrakcyjności dla pracowników, użyteczności i efektywności kosztowej. Technologie projektowania przestrzeni szybko stają się kluczowe dla zapewnienia, że miejsca pracy są nie tylko zrównoważone, ale co najważniejsze, pracują dla ludzi, którzy z nich korzystają.

Odkryj, jak nasze innowacyjne rozwiązania projektowe mogą pomóc Ci przekształcić Twoją przestrzeń

Odkryj