Nowoczesny hotel w centrum Warszawy

InterContinental


  • 19000 m²

Zakres zmian obejmuje remont pokoi i korytarzy, polegający na usunięciu poprzedniej aranżacji i wykończeniu nowej przestrzeni, wraz z wymianą części instalacji. Projekt był bardzo trudny, bo przeprowadzany przy działającym obiekcie. Harmonogramy poszczególnych robót były rozpisane z dokładnością co do godziny. 

Dzięki optymalizacji przez Tétris harmonogramów w InterContnental Warszawa udało się skrócić czas realizacji pojedynczego piętra o dwa dni. W przełożeniu na 33 piętra oznacza to dla inwestora niebagatelne oszczędności. Więcej

Wyzwaniem w renowacji działających obiektów jest także to, że goście nie mogą zdawać sobie sprawy z faktu remontu. Uciążliwe hałasy i brud obniżyłyby atrakcyjność hotelu. Rozwiązaniem, które zastosowano w InterContnental Warszawa, było wykorzystanie jednego piętra w charakterze „strefy buforowej”.

Opinia Klienta

Tego typu remont musiał być wykonany przez firmę znającą się na przebudowie hoteli. Moje poprzednie doświadczenia z wykonawcami były bardzo złe. Teraz jestem zachwycony.

Tomasz Beliniak

Dyrektor Techniczny InterContinental Warszawa

Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas